fbpx

Villkor på denna sida gäller Business Concept Täby AB (559104-3723), Sothönevägen 27, 187 61 Stockholm, Sverige. På den här sidan hittar du följande villkor:

 • ANVÄNDARVILLKOR FÖR VÅRA HEMSIDOR, SAJTER & WEBBPLATSER
 • KÖPEVILLKOR FÖR KÖP AV DIGITALA TJÄNSTER OCH PRODUKTER
 • VILLKOR FÖR WEBSITE PLANNING & CONTENT CREATION ONLINE PROGRAM
 • VILLKOR FÖR UTVECKLING AV EN WORDPRESS HEMSIDA
 • COOKIE POLICY
 • INTEGRITETSPOLICY

VIKTIGT: LÄS NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA KURSER eller LJUD- OCH / ELLER VISUELLA PRESENTATIONER OCH PROGRAM FÖR WEBSITE BUILDING KURSER eller TJÄNSTER, som utveckling av hemsidan och andra tjänster på businessconcept.se, digital.businessconcept.se, mayaraw.se, mayarawstrategies.com, websiteswithspirit.se, businessbreakthrough.se eller andra sajter som tillhör Maya RAW & Business Concept Täby AB.

Beskrivning av tjänsten

BC kommer att designa, skapa och leverera en hemsida i WordPress för kunden enligt de exakta beskrivningarna som finns i förslaget, offerten eller prislistan som mejlas till kunden (vidare UNDERLAGET). Parterna kan när som helst ändra Underlagets omfattning genom att inkludera önskade ändringar i en skriftlig “ändringsordning” som förklarar ändringarna och justeringen av betalningen för tjänsterna som kommer att bli resultatet av sådana ändringar. Sådan ändringsordning ska träda i kraft när den undertecknas och dateras av båda parter.

Design team

BC kommer endast att använda kvalificerad personal för att tillhandahålla tjänsterna ( “Design Team”). BC förbehåller sig rätten att göra ändringar i designteamet utan att meddela kunden och om när det är nödvändigt och ligger i kundens bästa intresse.

Start och leverans

BC sätter igång med design & utvecklingsarbete efter att kunden har levererat all innehåll (texter, bilder (om kunden har egna bilder som ska användas på sidan), PDF-filer, loggor, m.m.) BC beräknar nå en tillfredsställande avslutning av tjänsterna inom fyra veckor efter leverans av innehåll från kund. Denna uppskattning inkluderar inte tid under vilken BC måste vänta på att kunden ska tillhandahålla material eller information som är nödvändig för genomförandet av tjänsterna.

Godkännande av den övergripande layouten och designen

Efter att kunden har levererat all nödvändig innehåll för hemsidan kommer BC att utveckla ett DESIGNFÖRSLAG där kunden kan se den övergripande layouten och designen. Antal design-förslag definieras i UNDERLAGET. Kunden kan revidera designförslaget en gång, ge synpunkter och beställa ändringar. Om kunden önskar ändra layouten eller designen efter att förslaget är godkänd, dvs efter att utvecklingsarbetet har påbörjat kommer de ändringarna att offereras som tillägg separat.

Revisioner

Om inte avtalat annorlunda kommer kunden att revidera (ge feedback på) hemsida inom 3-5 arbetsdagar från att den har fått tillgång till materialet, och leverera sina synpunkter i skriftlig form via verktyget för feedback och länkar som den har fått från BC. Förseningar i revisionen kan innebära fördröjning av leveransen och publiceringen som BC inte tar ansvar för.

Om BC inte får någon feedback eller återkoppling från kunden inom 5 arbetsdagar från att kunden har fått tillgång till revisionen, anser BC att kunden inte har några synpunkter och fortsätter vidare i processen.

Priser och betalning

Som ersättning för tjänsterna kommer kunden att betala BC pris enligt det accepterade förslaget. Alla priser är ex. moms. 50% av betalningen betalas i samband med starten. Resterande summan av 50% betalas i samband med leveransen och publiceringen av hemsidan.

Delbetalning

Business Concept kan i samband med några kampanjer eller vid en särskild överenskommelse erbjuda delbetalning/månadsbetalning. En faktura skickas varje månad till kund med den avtalade summan med 7 dagars betaltid om inget annat är avtalat.

Äganderätt

Kunden äger hemsidan och innehåll som BC har levererat från att hemsidan är betald i sin helhet. Kunden kommer att äga all sin egen information som ingår i tjänster/produkter, samt all källkod, designkoncept, innehåll, grafik, domännamn och webbhotell.

Marknadsföring

BC kan komma att använda kundens hemsida i sin portfolio samt all annan marknadsföringsmaterial i syfte att utbilda eller inspirera. Det inkluderar både offline och digitala marknadsföringskanaler.

WordPress and Plugins

BC kommer att installera och konfigurerar WordPress samt alla plugins nödvändiga för att hemsidan ska fungera. Om Underhåll & Support tillhandahålls som en del av överenskommelsen vid köp av en hemisda kommer BC att tillfälligt installera nödvändiga plugins för att kunna utföra tjänster på bästa sätt. Dessa kan komma att tas bort vid överlämningen av hemsidan om kunden väljer att i fortsättningen sköta underhåll av sidan på egen hand, om inte annat avtalas med kunden.

Licencer

BC kommer att ge lifetime licenser till kunden utan extra kostnad för de plugins som behövs för att hemsidan ska fungera och som BC som standard använder i utvecklingen. Detta inkluderar Elementor men kan också inkludera andra plugins som är nödvändiga för att skapa den lösningen kunden vill ha. I vissa fall kan kunden komma att behöva köpa licens för plug-ins som BC inte använder i sin tur, men kunden insisterar att ha dem som en del av lösningen.

Webhotell och domän

Kunden ska ge BC Admin-tillgång/roll till sitt webbhotell och domän för att BC ska kunna utföra alla nödvändiga installationer och konfigurationer. Det görs via Guest user / Gästanvändare.

 

Tillgång till WordPress

Om kunden redan har WordPress som ska användas för att skapa ny innehåll, kommer kunden inte att ha tillgång till sidan så länge BC jobbar med sidan och fram till den officiella överlämningen. Detta för att kunna utföra jobbet så snabbt och bra som möjligt samt undvika fel, misstag och missförstånd som kan uppstå om två parter har tillgång till sidan oberoende av varandra.

Den officiella överlämningen

Om inte underhåll & support tillhandahålls efter publiceringen av hemsidan sker den officiella överlämningen 7 dagar efter leveransen & publiceringen. BC lämnar över tillgång till hemsidan, alla filer och ansvaret för hemsidan. Detta för att möjliggöra 7 dagars-garanti. Om underhåll och support tillhandahålls efter publiceringen av hemsidan sker den officiella överlämningen i samband med avslutningen den perioden. I samband med överlämningen får kunder full/admin tillgång till hemsidan och ansvaret för hemsidan förs från BC till kunden vilket innebär att kund ha den fullständiga ansvaret för drift, underhåll, uppdatering, backups, design, layout och annat på sidan.

Garanti på hemsida

BC ger garanti på utfört arbete, vilket betyder att alla “fel” som kunden hittar efter leveransen eller publiceringen som t ex att något inte fungerar, eller att BC har missat ändra något enligt revisionerna, kommer BC att åtgärda på sin bekostnad. Garantin innebär inte ändringar på hemsidan, att något ska läggas till, tas bort eller ändras som inte tidigare har funnits i revisionerna.

Garantin gäller i 7 dagar efter leveransen eller publiceringen förutsatt att kunden väljer att nyttja garantin. Under garantitiden har kunden ett begränsat tillgång till hemsidan.

Bonusar

BC kommer att leverera alla bonusar som ingår i förslaget som kunden och BC kommit överens om.

Planeringsworkshop & Utbildningar

Enligt det aktuella UNDERLAGET som BC och kunden kommit överens om.

Köp av digitala tjänster & produkter

När du slutfört ditt köp skickas en köpbekräftelse till din e-postadress. Om ditt köp inkluderar tillgång till någon av våra digitala produkter kommer det att finnas inloggningsuppgifter i bekräftelsemejlet.

Utebliven köpbekräftelse

På grund av tekniskt fel eller andra omständigheter bortom Business Concept kontroll kan din köpbekräftelse bli sen eller helt utebli. Om din orderbekräftelse dröjer mer än 30 minuter ber vi dig kontakta oss.

Tillgång till digitalaprodukter

Du får tillgång till digitalaprodukter som du har köpt direkt i samband med betalningen.

På grund av tekniskt fel eller andra omständigheter bortom Business Concept kontroll kan din köpbekräftelse bli sen eller helt utebli. Om din orderbekräftelse dröjer mer än 30 minuter ber vi dig kontakta oss.

Betalning

Business Concept betalningstjänst tillhandahålls av Stripe och PayPal, som erbjuder smidiga betalningstjänster på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. 

Business Concept använder tredjeparts betalningsplattform, PayPal, PayPal API, och i kombination, ditt PayPal-konto samt Stripe, Stripe API, och i kombination, ditt Stripe-konto för att behandla kredit- och bankkorttransaktioner.

Genom att använda PayPal eller Stripe Check Out godkänner du att du är bunden av dess respektive användarvillkor.

Du förstår och samtycker uttryckligen till att Business Concept inte ansvarar för betalningar och monetära transaktioner som sker genom din användning av tjänster. Du förstår och accepterar uttryckligen att alla betalningar och monetära transaktioner hanteras av Stripe och PayPal. Du samtycker till att Business Concept inte är ansvarigt för några frågor rörande finansiella och monetära transaktioner mellan dig och någon annan part, inklusive Stripe & PayPal.

Du ansvarar för alla transaktioner (engång, återkommande och återbetalningar) som behandlas via tjänsten och / eller Stripe och PayPal. Business Concept ansvarar inte för förlust eller skada från felaktiga eller ogiltiga transaktioner som behandlas med ditt Stripe-konto. Detta inkluderar transaktioner som inte behandlades på grund av ett nätverkskommunikationsfel eller av någon annan anledning. Om du behandlar en transaktion är det ditt ansvar att verifiera att transaktionen har lyckats behandlas.

Du förstår att Business Concept använder Stripe API & PayPal API för att tillhandahålla tjänsten och att Stripe och/eller PayPal API kan ändras när som helst och sådana ändringar kan påverka tjänsten negativt. Du förstår och samtycker till att inte hålla Business Concept ansvarig för eventuella negativa effekter som åtgärder (oavsett avsiktliga eller oavsiktliga) från Stripes- eller PayPals-sida kan orsaka ditt Stripe- eller PayPal-konto eller ditt företag.

Du får inte behandla stulna kreditkort eller obehöriga kreditkort via Stripe eller PayPal.

TRANSAKTIONSSÄKERHET

All transaktionsinformation som skickas mellan Business Concept och Stripes- och/eller PayPals-system krypteras med 256-bitars SSL-certifikat. Ingen kortinnehavares information skickas någonsin okrypterad. Du kan vara helt säker på att inget vi skickar till Stripes- eller PayPals-servrar kan granskas, användas eller modifieras av tredje part som försöker få tillgång till känslig information.

Här kan du läsa villkor:

Stripe Service Agreement

PayPal Service Agreement

Priser

Alla priser för produkter som du kan köpa direkt på någon av våra hemsidor är inklusive moms och anges i SEK (om inget annat anges eller valts av användaren). Priser för tjänster som inte kan beställas direkt av användaren som t ex hemsidor, service & support är exklusive moms om inte annat anges på sidan vid priset.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av tekniskt fel, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Kampanjer

Det går inte att kombinera eventuella rabattkoder med övriga kampanjer eller erbjudanden, om inget annat anges.

Ångerrätt för digitalaprodukter

Ångerrätt
Vid köp av digitala produkter som t ex onlinekurser och program där du får direkt tillgång till innehållet finns ingen ångerrätt om inte annat anges i samband med köpet.

Garanti

I samband med köp av några digitala produkter och tjänster erbjuder Business Concept olika typer av garanti.

Dessa garantier gäller inte alla onlineprodukter och/eller tjänster utan endast där såna garantier står uttryckligen i samband med köpet.

Intellektuell äganderätt

DU erkänner att alla ljud- och / eller visuella presentationer (med undantag av hemsidor som är beställda av kunden), dokumentation och andra delar av digitala-produkter och/eller tjänster är Business Concepts: s intellektuella äganderätt enligt Sveriges upphovsrätts-, varumärkes- och andra immateriella lagar och internationella fördrag, om inget annat avtalas med kunden.

DU erkänner vidare och samtycker till att, mellan DIG och Business Concept och dess tredjepartslicensgivare, Business Concept äger och fortsätter att äga all rätt, titel och intresse i och till ljud- och / eller visuella presentationer, dokumentation och andra delar av systemet, inklusive tillhörande immateriella rättigheter enligt upphovsrätt, handelshemlighet, patent eller varumärkeslagar. Med undantag för den begränsade, återkallbara licens som uttryckligen beviljats dig här, ger detta avtal inte dig någon äganderätt eller annan rätt eller intresse i eller till ljud- och / eller visuella presentationer, dokumentation och andra delar av Webinar System eller någon annan Business Concepts: s immateriella rättigheter, antingen implicit, eller på annat sätt.

Alla och alla varumärken eller servicemärken som Business Concept använder i samband med tjänster som tillhandahålls av Business Concept är märken som ägs av Business Concept. Detta avtal ger dig inte någon rättighet, licens eller intresse för sådana märken, och du får inte hävda någon rättighet, licens eller intresse för sådana märken eller några ord eller mönster som förvirrande liknar sådana märken.

Gällande lag

Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagarna i Sverige. Platsen för varje tvist ska vara i Stockholm, Sverige.

Genom att köpa tjänsten erkänner du att du förstår och samtycker till alla de ovannämnda villkoren.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren.

Alla ändringar som vi kan göra i våra användarvillkor i framtiden kommer att publiceras på vår webbplats. I förekommande fall kommer vi att meddela dig om ändringarna med jämna mellanrum.

Senast uppdaterad 30 juli 2020

Kontaktuppgifter

Business Concept Täby AB (559104-3723),
Sothönevägen 27, 187 61 Stockholm, Sverige
Telefon: 076 213-31-95

VIKTIGT: LÄS NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA KURSER eller LJUD- OCH / ELLER VISUELLA PRESENTATIONER OCH PROGRAM FÖR WEBSITE BUILDING KURSER eller TJÄNSTER på businessconcept.se, digital.businessconcept.se, mayaraw.se, mayarawstrategies.com, websiteswithspirit.se eller andra sajter som tillhör Maya RAW & Business Concept Täby AB.

Genom att acceptera eller använda programmen godkänner du att:

 • DU HAR LÄST DETTA AVTAL,
 • DU FÖRSTÅR DET OCH
 • ATT DU ACCEPTERAR OCH GÅR MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV DESS VILLKOR

Detta avtal (“avtal”) är ett juridiskt avtal mellan Business Concept Täby AB, Sothönevägen 27, 18761 Täby, Stockholm Sverige och kunden/deltagaren som köper tjänsten.

Business Concept engagerar sig i denna verksamhet inom website building och utbildning, coachning & mentoring av kunder; i form av webbseminarier, ljud- och / eller visuella presentationer och periodisk personlig coaching och utvärdering; 

HÄRMED överensstämmer parterna enligt följande:

AVSNITT 1: AVGIFTER FÖR PROGRAMMET

1.1. Program: Enligt villkoren i detta avtal godkänner Business Concept att tillhandahålla utbildningstjänster till DIG i form av webbseminarier, ljud- och / eller visuella presentationer och periodisk personlig coaching och utvärdering (”program (er)” i utbyte mot ett program Avgift. Programavgifter kommer att bestämmas enligt punkt 1.2. nedan. Din åtkomst till sådana program är villkorad av betalning av sådan programavgift.

Programmet inkluderar:

 • Website Planning Onlinekurs – utbildningsmoduler
 • Content Creation Onlinekurs – utbildningsmoduler
 • Färdiga Mallar För Innehåll

Bonusar – enligt det aktuella on-spot erbjudandet

Business Concept behåller sig rätten att ändra kursens innehåll samt benämning på de olika delarna i programmet med syftet att förbättra och utveckla kursen.

1.1.2. Villkoren för detta avtal kommer att börja när DU godkänner detta avtal i samband med betalning av aktuella programavgiften.

1.1.3. Uppsägning: Business Concept kan säga upp detta avtal när som helst efter eget godtycke efter att ha meddelat DIG. Punkt 3.1. nedan ska överleva uppsägningen av detta avtal, och binder dig till konfidentialitet i evighet.

1.2. Medlemskostnader: Genom att acceptera villkoren i detta avtal godkänner du och förstår att du åtar dig att betala Business Concept:
medlemskap som engångskostnad. Beloppet debiteras i samband med att du köper tjänsten. 

1.3. Kampanjmaterial: Genom att acceptera villkoren i detta avtal och nyttja fördelarna med medlemskapet i det / de program som erbjuds av Business Concept, samtycker du bekräftande till att Business Concept när som helst kan reproducera och / eller sprida vittnesmål som beskriver eller visar på ett annat sätt direkt eller indirekt DIN erfarenhet av att delta i sådana program, inklusive eventuella specifika resultat som DU har upplevt under sådant deltagande. DU samtycker och erkänner att detta inkluderar alla skriftliga uttalanden du kan publicera till sociala mediekonton och onlineforum samt eventuella uttalanden och / eller bilder som tagits eller på annat sätt spelats in under deltagande under alla evenemang / er relaterade till sådana program).

1.4. Återbetalningar: Business Concept ger dig möjlighet till återbetalning i 14 dagars från det datumet du har köpt tjänsten. Efter det finns det ingen möjlighet till återbetalning och du tar ditt fulla ansvar att ha koll på de 14 dagar. Business Concept tar inte ansvar för att påminna dig om att din återbetalningstid löper ut. DU erkänner vidare att genom att acceptera villkoren i detta avtal och bekräfta att du söker fördelarna med medlemskap i sådana program, tar du fullt ansvar för DIN EGEN framgång. Därmed accepterar DU att du inte kommer att begära återbetalning på grund av att du inte nått din önskad resultat.

AVSNITT 2: INGA GARANTIER

2.1. Framgång inte garanterad: Genom att acceptera villkoren i detta avtal godkänner du och förstår att Business Concept tillhandahåller program (er) som endast är relaterade till utbildning och garanterar inga specifika resultat. DU tar fullt ansvar för din egen framgång.

2.2. Begränsat ansvar: Business Concept kan under inga omständigheter ansvara gentemot dig eller någon part som är relaterad till dig för några skador.

AVSNITT 3: SEKRETESS

3.1. Sekretess: Endast behöriga användare som vederbörligen har fått tillgång till program som erbjuds av Business Concept genom att personligen godkänna villkoren i detta avtal får använda och delta i sådana program. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av detta avtal, ska DU inte tillhandahålla eller tillhandahålla någon dokumentation, video, ljud eller några inloggningsuppgifter till någon tredje part, eller använda dokumentation, video, ljud eller några inloggningsuppgifter för att lära ut tredje part, eller på annat sätt avslöja eller diskutera information som avslöjas i någon del av programmet / programmen för något annat syfte än att utöva rättigheter som uttryckligen beviljats dig genom detta avtal.

3.2 Intellektuell äganderätt: DU erkänner att alla ljud- och / eller visuella presentationer, dokumentation och andra delar av programmet är Business Concepts: s intellektuella äganderätt enligt Sveriges upphovsrätts-, varumärkes- och andra immateriella lagar och internationella fördrag. DU erkänner vidare och samtycker till att, mellan DIG och Business Concept och dess tredjepartslicensgivare, Business Concept äger och fortsätter att äga all rätt, titel och intresse i och till ljud- och / eller visuella presentationer, dokumentation och andra delar av systemet, inklusive tillhörande immateriella rättigheter enligt upphovsrätt, handelshemlighet, patent eller varumärkeslagar. Med undantag för den begränsade, återkallbara licens som uttryckligen beviljats dig här, ger detta avtal inte dig någon äganderätt eller annan rätt eller intresse i eller till ljud- och / eller visuella presentationer, dokumentation och andra delar av Webinar System eller någon annan Business Concepts: s immateriella rättigheter, antingen implicit, eller på annat sätt. Alla och alla varumärken eller servicemärken som Business Concept använder i samband med tjänster som tillhandahålls av Business Concept är märken som ägs av Business Concept. Detta avtal ger dig inte någon rättighet, licens eller intresse för sådana märken, och du får inte hävda någon rättighet, licens eller intresse för sådana märken eller några ord eller mönster som förvirrande liknar sådana märken.

AVSNITT 4: DIVERSE

4.1. Icke överförbarhet: Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal är personliga för DIG. DU får inte tilldela eller överföra några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

4.2. Ersättning: DU kommer på egen bekostnad att försvara, ersätta och hålla Business Concept, dess ombud och anställda skadliga från alla fordringar, handlingar, skulder, skador, skador, förluster, bidrag, kostnader och kostnader, inklusive advokatkostnader, som härrör från eller i samband med användning av programmen / programmen i detta avtal.

4.3. Integration: Detta avtal, tillsammans med eventuella ytterligare villkor eller policyer som införlivas här som referens, representerar hela avtalet mellan DIG och Business Concept om programmet, och detta avtal ersätter och ersätter alla tidigare förslag, representation eller förståelse DU kan ha haft med Business Concept rörande till programmet, vare sig muntligt eller skriftligt.

4.4. Ändring: Business Concept förbehåller sig rätten att, efter eget godtycke, ändra detta avtal från tid till annan genom att publicera en uppdaterad version av avtalet på www.businessconcept.se

4.5. Gällande lag: Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagarna i Sverige. Platsen för varje tvist ska vara i Stockholm, Sverige.

Genom att köpa tjänsten erkänner du att du förstår och samtycker till alla de ovannämnda villkoren.

Ändringar av dessa användarvillkor
Alla ändringar som vi kan göra i våra användarvillkor i framtiden kommer att publiceras på vår webbplats. I förekommande fall kommer vi att meddela dig om ändringarna med jämna mellanrum.

Senast uppdaterad 30 juli 2020

LÄS VILLKOREN FÖR ANVÄNDNINGEN INNAN DU DU ANVÄNDER NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER.

Genom att använda någon av Business Concept webbplatser godkänner du detta användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, använd inte våra webbplatser.
Din åtkomst till och användning av denna webbplats, liksom alla relaterade webbplatser som drivs av Business Concept Täby AB, org. nr 559104-3723, adress Sothönevägen 27, 187 61 Täby, Stockholm, Sverige (som bland annat inkluderar businessconcept.se, mayarawstrategies.com, websiteswithspirit.se, mayaraw.se, businessbreakthrough.se) (tillsammans “Webbplatsen”) omfattas av följande villkor (“Användarvillkor” ”) Och alla tillämpliga lagar. Genom att komma åt och surfa på webbplatsen accepterar du, utan begränsning eller kvalifikation, användarvillkoren och bekräftar att alla andra avtal mellan dig och webbplatsen ersätts och inte har någon kraft eller effekt:

1. Du samtycker till att webbplatsen själv, liksom allt innehåll, videor, utbildningsmaterial, produkter, tjänster och / eller annat material, som görs tillgänglig på webbplatsen av oss eller andra tredje parter, samt utseendet och känslan hos alla av ovanstående (tillsammans kallat ”innehållet”) underhålls för din personliga användning och information av Business Concept Täby AB, (”företaget”) och tillhör företaget och / eller dess tredjepartsleverantörer. Du samtycker till att sådant företagsinnehåll ska innehålla alla videoklipp, HTML / CSS, Javascript, grafik, röst- och ljudinspelningar, konstverk, foton, dokument och text samt allt annat material som ingår på webbplatsen, med undantag för endast det material du förse. Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor ger företaget dig härmed en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensierbar, för att komma åt, visa och använda webbplatsen enbart för dina personliga ändamål.

Inget företagsinnehåll får kopieras, reproduceras, publiceras på nytt, laddas upp, publiceras, sändas, distribueras, användas för offentliga eller kommersiella ändamål eller laddas ner på något sätt såvida inte skriftligt tillstånd uttryckligen beviljas av företaget. Ändring av innehållet eller användning av innehållet för något annat syfte är ett brott mot företagets upphovsrätt och andra äganderätt, liksom andra författare som skapat materialet, och kan bli föremål för monetära skador och påföljder. Du får inte distribuera, modifiera, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive all programvara, verktyg, grafik och / eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella ändamål utan företagets uttryckliga skriftliga tillstånd.

2. Allt innehåll, såsom text, data, grafikfiler, videor och ljudfiler och annat material som finns på webbplatsen, är upphovsrättsskyddat om inte annat anges och tillhör företaget och / eller en leverantör till företaget. Inget sådant material får användas förutom vad som anges i dessa användarvillkor.

3. Alla handelsnamn, varumärken och bilder och biografisk information om personer som används i företagets innehåll och som finns på webbplatsen, inklusive utan begränsning namnet och varumärket Business Concept, Maya RAW och Maya RAW Strategies, tillhör antingen eller används med tillstånd av företaget. Användningen av innehållet av dig är strängt förbjudet såvida inte annat specifikt tillåts av dessa användarvillkor. All obehörig användning av innehållet kan bryta mot upphovsrätten, varumärket och andra äganderättigheter för företaget och / eller tredje part, liksom lagarna om sekretess och publicitet, och andra regler och stadgar. Ingenting i detta avtal eller på webbplatsen ska tolkas som att det underförstått eller på annat sätt beviljar någon licens eller rätt att använda något varumärke eller annan äganderätt utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget eller tredje parts ägare. Företaget respekterar andras upphovsrätt, varumärke och alla andra immateriella rättigheter. Företaget har rätt, men har ingen skyldighet, att ta bort innehåll och konton som innehåller material som det enligt eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt motbjudande eller kränker någon parts intellekt egendom eller dessa användarvillkor. Om du tror att dina immateriella rättigheter kränks och / eller att något arbete som tillhör dig har reproducerats på webbplatsen eller på något innehåll på något sätt, kan du meddela företaget på office@businessconcept.se. Vänligen ange ditt namn och kontaktinformation, arten av ditt arbete och hur det bryts, all relevant information om upphovsrätt och / eller varumärkesregistrering, platsen / URL: en för överträdelsen och all annan information som du anser är relevant.

4. Medan företaget använder rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på webbplatsen, ger företaget inga garantier eller garantier för dess riktighet. Företaget tar inget ansvar eller ansvar för fel eller utelämnanden i webbplatsens innehåll.

5. När du registrerar dig hos företaget och / eller denna webbplats samtycker du uttryckligen till alla meddelanden, tillkännagivanden, avtal, avslöjanden, rapporter, dokument, meddelanden om nya produkter eller tjänster eller andra register eller korrespondens från företaget. Du samtycker till att ta emot meddelanden elektroniskt genom att skicka meddelandet till dig via e-post.

6. Om du skickar kommentarer eller förslag om webbplatsen till företaget, inklusive, men inte begränsat till, anteckningar, text, ritningar, bilder, mönster eller datorprogram, ska sådana inlämningar bli och förbli företagets enda egendom. . Ingen inlämning ska vara föremål för någon förtroendeskyldighet från bolagets sida. Företaget ska uteslutande äga alla rättigheter till (inklusive immateriella rättigheter till dem) och har rätt till obegränsad användning, publicering och spridning av alla sådana inlämningar för något syfte, kommersiellt eller på annat sätt utan någon bekräftelse eller ersättning till dig.

7. Företaget ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa obehörig åtkomst till våra data och filer. Men inget system, oavsett om det är lösenordsskyddat, kan vara helt ogenomträngligt. Du bekräftar att det kan vara möjligt för en obehörig tredje part att komma åt, visa, kopiera, modifiera eller distribuera data och filer som du lagrar med hjälp av webbplatsen. Användningen av webbplatsen sker helt på egen risk.

8. Företaget kommer inte avsiktligt att lämna ut personlig identifierande information om dig till tredje part, utom när företaget i god tro anser att sådan avslöjande är nödvändig för att följa lagen eller genomdriva dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen anger du att du accepterar företagets integritetspolicy. Om du inte håller med denna integritetspolicy, helt eller delvis, använd inte denna webbplats.

9. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON ANNAN PART SOM SKAPAR, TILLVERKAR, ELLER UNDERHÅLLER AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN SKALL ANSVARAS UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR DIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJANDE, INDIREKTA ELLER PUNITIVA SKADOR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE LEVERERAS ALLT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ”SOM DET ÄR” UTAN GARANTIER FÖR NÅGOT SLUT, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET FÖR EN DEL. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ELLER UTFÖRANDE FÖR ANVÄNDNING AV MATERIALEN PÅ WEBBPLATSEN, RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV SÅDANA MATERIAL, LÄMPLIGHETEN AV SÅDANA MATERIAL FÖR NÅGOT ANVÄNDARES BEHOV ELLER SANNLIKHETEN SOM DET ANVÄNDER EN ANVÄNDNING ANVÄNDER Deras korrekthet, noggrannhet, PÅLITLIGHET ELLER KORRIGERING. FÖRETAGET GARANTERAR INTE HELLER ELLER GÖR NÅGRA UTFÄRDELSER ELLER GARANTIER FÖR ATT DU VINNAR NÅGON PENGAR SOM ANVÄNDER WEBBPLATSEN ELLER FÖRETAGETS TEKNIK ELLER TJÄNSTER. DU ACCEPTERAR ALLT ANSVAR FÖR ATT UTVÄRDERA DIN EGNA TJÄNST POTENTIELLT SOM ATT UTFÖRA DIN EGNA VERKSAMHET OCH TJÄNSTER. DITT TJÄNSTPOTENTIELLT ÄR HELT OBEROENDE PÅ DINA EGNA PRODUKTER, IDÉER, TEKNIKER; DIN GENOMFÖRANDE AV DIN AFFÄRSPLAN; TIDEN DU UTBILDAR TILL PROGRAMMET, IDÉER OCH TEKNIKER ERBJUDNA OCH ANVÄNDA; ALLA DINA FINANSER, DIN KUNSKAP OCH DIN FÄRDIGHET. Då dessa faktorer skiljer sig bland alla individer kan inte FÖRETAGET INTE GARANTERA ELLER INTE GÖRA NÅGRA FÖRKLARINGAR ELLER GARANTIER FÖR DIN FRAMGÅNGS- ELLER INKOMSTNIVÅ. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNING AV MATERIALEN VARAR Oavbruten eller FELFRI, ATT FELEN KORRIGERAS, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS, INNEHÅLLET OCH / ELLER MATERIALEN TILLGÄNGLIG PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR FRI FRÅN BUGS ELLER ANDRA HARM . DU ANTAGAR ALT ANSVAR FÖR KOSTNADEN FÖR ALLA NÖDVÄNDIGA REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. FÖRETAGET FÅR INTE ANSVARA FÖR PRESTANDA ELLER SERVICEPROBLEM som orsakas av någon tredjepartswebbplats eller tjänsteleverantör av tredje part. NÅTT SÅTT PROBLEM SKA STYRAS ENDAST AV AVTALET MELLAN DIG OCH DENNA LEVERANTÖR. Observera att tillämplig jurisdiktion kanske inte tillåter undantag från underförstådda garantier. Några av ovanstående undantag gäller således kanske inte för dig.

10. FÖRETAGET FÅR INTE ANSVARA FÖR PRESTANDA ELLER SERVICEPROBLEM som orsakas av någon tredjepartswebbplats eller tjänsteleverantör av tredje part (inklusive till exempel din webbtjänstleverantörstjänst, Stripe-betaltjänster, din programvara och / eller uppdateringar eller uppgraderingar till den programvaran). NÅTT SÅTT PROBLEM SKA STYRAS ENDAST AV AVTALET MELLAN DIG OCH DENNA LEVERANTÖR. FÖRETAGET BEHÅLLER RÄTTEN FÖR ATT BESTÄMMA, ENLIGT FÖRDELNING, OM FÖRETAGET ÄR ANSVARIGT FÖR EN SÅDAN FEL eller FUNKTION. FÖRETAGET reserverar sig också rätten att begränsa din användning av sajten och / eller innehållet eller att avsluta ditt konto ska bolaget bestämma att du har brutit mot dessa villkor för användning, eller att du har brutit mot någon annan regel eller annat. FÖRETAGET BEHÅLLER RÄTTEN TILL ATT NÄTTA TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH / ELLER FÖRETAGETS INNEHÅLL, PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER TILL NÅGON INNEN ENDAST. FÖRETAGET BEHÅLLER RÄTTEN FÖR ATT BESTÄMMA, ENLIGT FÖRDELNING, OM FÖRETAGET ÄR ANSVARIGT FÖR EN SÅDAN FEL eller FUNKTION. FÖRETAGET KAN ÅTERBETALA DEN INLEDANDE AVGIFTEN FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER EN PRO-RATA-DEL DÄRFÖR I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖRETAGETS ÅTERBETALNINGSPOLITIK. FÖRETAGET AVSLUTAR NÅGON ÅTERBETALNING TREDJE (30) DAGAR EFTER DITT BETALNING FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER INNEHÅLL, OCH ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS KUNDLICENSAVTAL ELLER ÖVRIGT, Oavsett skälet för störning.

11. FÖRETAGET SKAL INGEN HÄNDELS ANSVARAS FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, PUNITIVA, PÅLITLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR, VARA FÖRSÄNDBAR ELLER INTE, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, SKADA ELLER FÖRLUST AV EGENDOM, UTRUSTNING, INFORMATION ELLER DATA AV RESULTAT, INKOMSTER ELLER GOODWILL, KOSTNADER FÖR KAPITAL, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ELLER KRAV FÖR TJÄNSTAVBRYT ELLER ÖVERFÖRINGSPROBLEM, FÖLJAD AV NÅGON FEL på WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET OCH / ELLER RELATERADE MATERIALER NÅGON ANNAN ORSAK OCH ÖVRIGT MED RESPEKT TERETO Oavsett ansvarsteori. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER OCH OM FÖRETAGET HAR ANMÄLDT ELLER Känner till om sådana skador är möjliga.
12. Du samtycker till att hålla bolaget och var och en av dess styrelseledamöter, tjänstemän anställda och agenter skadelös från alla skulder, anspråk, skadestånd och utgifter, inklusive rimliga advokatsalar, som härrör från eller i samband med (i) brott mot detta avtal, (ii) brott mot dig av lagar eller tredje parts rättigheter, (iii) allt material, information, verk och / eller annat innehåll av vilken art eller media som du lägger upp eller delar på eller genom Webbplats, (iv) din användning av webbplatsen eller några tjänster som företaget kan tillhandahålla via webbplatsen, och (v) ditt beteende i samband med webbplatsen eller tjänsterna eller med andra användare av webbplatsen eller tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att ta exklusivt försvar av alla anspråk som vi har rätt till skadestånd enligt detta avsnitt. I sådant fall ska du ge företaget sådant samarbete som rimligen begärs av företaget.
13. Bestämmelserna i dessa användarvillkor är till förmån för företaget, dess dotterbolag, dotterbolag och dess tredje parts innehållsleverantörer och licensgivare, och var och en ska ha rätt att hävda och genomdriva sådana bestämmelser direkt eller för sina egna räkning.

14. Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan att ge några principer om lagkonflikter verkan. Du underkastar dig vidare exklusiv behörighet för de statliga och federala domstolarna som sitter i Sverige. Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar från detta avtal och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.
15. Dessa användarvillkor kan revideras då och då genom att uppdatera denna post. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka den här sidan för att granska de dåvarande användarvillkoren som du är bunden till.

Den här webbplatsen använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. För att vårt shoppingsystem ska fungera är dessa filer nödvändiga.

Sessionscookies, en tillfällig cookie som raderas när du stänger din webbläsare eller enhet
Varaktiga cookies, cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut
Förstapartscookies, cookies som sätts av webbplatsen du besöker
Tredjepartscookies, cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics

Liknande tekniker, tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies

Varför vi sparar det:

För din och vår trygghet
För att bland annat se webbsidans svarstid och eventuella systemfel
För att kunna anpassa tjänsten så att du får en optimal upplevelse på din enhet
För att hålla reda på vilka produkter du har i din varukorg
För statistiska analyser i t.ex. Google Analytics.
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information om hur du använder våra tjänster, för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter och även för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Informationer sparas när du nyttjar våra tjänster, fyller i formulär eller anmäler dig till våra aktiviteter.

Information på denna sidan gäller alla hemsidor, landningssidor och andra digitala sidor som tillhör Business Concept Täby AB.

Vi på Business Concept tycker att din personliga integritet är viktig. Vi gör allt vi kan för att ha en hög nivå av dataskydd så att alla dina uppgifter hanteras med stor försiktighet och säkerhet.

Här hittar du vår integritetspolicy där du kan läsa om hur vi samlar personuppgifter, vad vi använder dem för, samt dina rättigheter.

Det är viktigt att du förstår policyn och känner dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller personuppgifter som samlas in via businessconcept.se eller andra aktivitet där vi digitalt eller fysisk kommer i kontakt med dig som kund som till exempel workshops, event, annonser eller landningssidor.

Som personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk nu levande person. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter (som t.ex. IP-nummer) är också personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

ANSVAR

Business Concept Täby AB, org. nr 559104-3723, med adress Sothönevägen 27, 187 61 Täby, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

UPPGIFTER VI SAMLAR OCH BEHANDLAR, I VILKET SYFTE OCH PÅ VILKEN GRUND VI BEARBETAR DEM 

COOKIES

Den här webbplatsen använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. För att vårt shoppingsystem ska fungera är dessa filer nödvändiga.

Sessionscookies, en tillfällig cookie som raderas när du stänger din webbläsare eller enhet
Varaktiga cookies, cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut
Förstapartscookies, cookies som sätts av webbplatsen du besöker
Tredjepartscookies, cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics

Liknande tekniker, tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies

Varför vi sparar det:

För din och vår trygghet
För att bland annat se webbsidans svarstid och eventuella systemfel
För att kunna anpassa tjänsten så att du får en optimal upplevelse på din enhet
För att hålla reda på vilka produkter du har i din varukorg
För statistiska analyser i t.ex. Google Analytics.
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information om hur du använder våra tjänster, för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter och även för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Informationer sparas när du nyttjar våra tjänster, fyller i formulär eller anmäler dig till våra aktiviteter.

Vi kan behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

KOMMUNIKATIONSUPPGIFTER

Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, sociala medier, meddelanden på sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till oss. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för journalföring och för att upprätta, driva eller försvara juridiska fordringar. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att hålla register och att upprätta, förfölja eller försvara juridiska fordringar.

KUNDUPPGIFTER

Kunddata som innehåller uppgifter om eventuella inköp av varor och / eller tjänster som ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpinformation och dina kortuppgifter. Vi bearbetar denna information för att leverera de varor och / eller tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är utförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

ANVÄNDARUPPGIFTER

Användardata som innehåller data om hur du använder vår webbplats och alla onlinetjänster tillsammans med all information som du publicerar för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Vi behandlar denna information för att driva vår webbplats och se till att relevant innehåll tillhandahålls dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att upprätthålla säkerhetskopiering av vår webbplats och / eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra onlinetjänster och affärer. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att göra det möjligt för oss att administrera vår webbplats och vår verksamhet på rätt sätt.

TEKNISKA UPPGIFTER

Tekniska data som innehåller data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, information om din webbläsare, längden på besök på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigationsvägar, information om antalet gånger du använder vår webbplats, inställningar för tidszon och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa data kommer från vårt analysspårningssystem. Vi behandlar denna information för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten i vår annonsering. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att göra det möjligt för oss att administrera vår webbplats och vår verksamhet och att växa vår verksamhet och besluta om vår marknadsföringsstrategi.

MARKNADSFÖRINGSUPPGIFTER

Marknadsföringsdata som innehåller data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser. Vi bearbetar denna information för att göra det möjligt för dig att delta i våra kampanjer som tävlingar, prisdrag och gratis utgivningar, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten i denna reklam. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att studera hur kunder använder våra produkter / tjänster, för att utveckla dem, växa vår verksamhet och besluta om vår marknadsföringsstrategi.

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten i den annonsering vi erbjuder dig. Vår lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är att växa vår verksamhet. Vi kan också använda sådan information för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

ANDRA KÄLLOR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER FRÅN

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

KÄNSLIGA UPPGIFTER

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter avser data som innehåller information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter. Vi samlar inte in någon information om brott och brott.

Där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte tillhandahåller oss den informationen på begäran, kanske vi inte kan utföra kontraktet (till exempel att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte tillhandahåller oss de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har beställt men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid det tillfället.

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter för ett ändamål som det har samlats in för eller ett rimligt kompatibelt syfte vid behov. För mer information om detta, maila oss på office@businessconcept.se. Om vi behöver använda dina uppgifter för ett oberoende nytt syfte kommer vi att meddela dig och förklara de juridiska skälen för behandling.

Vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Vi utför inte automatiserad beslutsfattande eller någon typ av automatiserad profilering.

MARKNADSKOMMUNIKATION

Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation är antingen ditt samtycke eller våra berättigade intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Enligt reglerna om sekretess och elektronisk kommunikation kan vi skicka dig marknadsföringskommunikation från oss om (i) du gjorde ett köp eller bad om information om våra varor eller tjänster eller (ii) du gick med på att ta emot marknadsföringskommunikation och i varje fall du har inte valt att inte ta emot sådan kommunikation sedan. Enligt dessa bestämmelser, om du är ett aktiebolag, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden utan ditt medgivande. Du kan dock fortfarande välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss när som helst.

Innan vi delar dina personuppgifter med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål får vi ditt uttryckliga medgivande.

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst [genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser] ELLER [genom att följa avslutningslänkar på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller] ELLER genom att maila oss till office@businessconcept.se när som helst].

Om du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation gäller denna borttagning inte för personuppgifter som tillhandahålls till följd av andra transaktioner, till exempel köp, garantiregistrering etc.

DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan:

• Andra företag i vår grupp som tillhandahåller tjänster till oss.
• Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
• Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag
• Regeringsorgan som kräver att vi rapporterar behandlingsaktiviteter.

Vi kräver att alla tredje parter som vi överför dina data till respekterar säkerheten för dina personuppgifter och för att behandla dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

VEM HAR TILLGÅNG/BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
Transporter (logistikföretag och speditörer)
Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
Makeupkonsultation (för att kunna erbjuda personlig och professionell makeuprådgivning sammarbetar vi med företag som tillhandahåller tjänster som vi använder när du gör t ex foundationtest)
E-postutskick (för att kunna hantera utskick till våra kunder och prenumeranter samarbetar vi med företag som tillhandahåller E-post-system

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer), företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

[Vi delar dina personuppgifter inom vår grupp av företag som innebär att du överför dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).]

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Många av våra tredjepartsleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så att deras behandling av dina personuppgifter innebär en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter från EES, gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av datasäkerhet genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder finns på plats:

• Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har godkänt för att ge en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter av; eller
• När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. eller
• Om vi använder USA-baserade leverantörer som ingår i EU-US Privacy Shield, kan vi överföra data till dem, eftersom de har motsvarande skyddsåtgärder på plats.
Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga, kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke.

DATASÄKERHET

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används, ändras, avslöjas eller nås utan tillstånd. Vi tillåter också åtkomst till dina personuppgifter endast till de anställda och partners som har ett företag som behöver veta sådana uppgifter. De behandlar bara dina personuppgifter i våra instruktioner och de måste hålla dem konfidentiella.

Vi har förfaranden på plats för att hantera eventuella misstänkta överträdelser av personuppgifter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott om vi är lagligt skyldiga att göra det.

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla lagkrav, redovisning eller rapportering.

När vi bestämmer vad rätt tid är att hålla uppgifterna för tittar vi på mängden, naturen och känsligheten, potentiell risk för skada på grund av obehörig användning eller avslöjande, behandlingsändamålen, om dessa kan uppnås på andra sätt och lagliga krav.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

DINA RÄTTIGHETER & MEDGIVANDE

Enligt lagar om dataskydd har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som inkluderar rätten att begära åtkomst, korrigering, radering, begränsning, överföring, att invända mot behandling, till portabilitet för data och (där den lagliga behandlingsgrunden är samtycke) till dra tillbaka samtycke.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen maila oss på office@businessconcep.se.

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven eller vägrar att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har någon rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om mer information om din begäran om att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I detta fall kommer vi att meddela dig.

Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering: Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

LÄNKAR TILL TREDJEPART

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plug-ins och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela information om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

HUR VI SKYDDAR DIN IDENTITET

Denna webbplats sekretesspolicy berättar hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information. Genom att besöka våra webbplats accepterar du och godkänner villkoren i denna webbplats sekretesspolicy. I synnerhet samtycker du till vår insamling och användning av din personliga information som beskrivs i denna webbplats sekretesspolicy.

MINDERÅRIGA

Vi tillhandahåller inte tjänster eller säljer produkter till barn. Om du är under 18 år får du använda vår webbplats endast med tillstånd och aktivt engagemang från en förälder eller vårdnadshavare. Om du är mindreårig, vänligen förse oss eller andra webbplatsbesökare med personlig information.

DENNA POLICY ÄR EN DEL AV VÅRA ANVÄNDARVILLKOR

Vår webbplats sekretesspolicy är en del av och underlagt vår webbplats användarvillkor. Du kan se dessa villkor på vår webbplats.

Liksom de flesta platser på Internet, helt enkelt genom att besöka vår hemsida berättar du oss automatiskt för viss information. Detta inkluderar grundläggande information som din IP-adress, när du besökte, webbplatsen där du kom innan du besökte oss, webbplatsen du går när du lämnar vår webbplats, din dators operativsystem och vilken typ av webbläsare du är använder sig av. Vår webbplats registrerar automatiskt denna grundläggande information om dig.

Och som många andra webbplatser använder vi cookies. Det betyder information som vår webbplats server överför till din dator. Denna information kan användas för att spåra din session på vår webbplats. Cookies kan också användas för att anpassa vårt webbplatsinnehåll för dig som individ. Om du använder en av de vanliga webbläsarna på internet kan du ställa in din webbläsare så att du antingen låter dig veta när du får en cookie eller för att neka åtkomst till cookien till din dator.

Vi kan också samla in all information som du tillhandahåller oss genom att publicera dem på vår webbplats eller genom att skicka till oss via e-post. Du kan alltid välja att inte ge oss information. Men om du förhindrar information, kan vi neka dig åtkomst till vissa eller alla våra webbplatsers tjänster och funktioner.

Vissa transaktioner mellan dig och vår webbplats kan innebära betalning med kreditkort, betalkort, checkar, postanvisningar och / eller tredje parts onlinebetalningstjänster. I sådana transaktioner kommer vi att samla in information som är relaterad till transaktionen som ett led i att göra affärer med dig, inklusive din faktureringsadress, telefonnummer och annan information relaterad till transaktionen.

VAD VI GÖR MED DIN INFORMATION

Vi använder din information för att driva vår webbplats affärsverksamhet. Vi kan till exempel använda den här informationen för att kontakta dig om ändringar på vår webbplats, nya produkter och tjänster, specialerbjudanden, lösa tvister, felsöka problem och verkställa vår webbplats villkor.

Som en allmän regel kommer vi inte att ge dina uppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Det finns emellertid några viktiga undantag från denna regel som beskrivs i följande stycken.

Vi kan, efter eget gottfinnande, lämna information om dig till brottsbekämpande eller andra statliga tjänstemän i syfte att utreda bedrägerier, påstådd immaterialrättsintrång eller annan misstänkt olaglig aktivitet eller frågor som kan utsätta oss för juridiskt ansvar.

Vissa statliga underrättelsebyråer har den tekniska förmågan att komma åt data från vår webbplats utan vårt samarbete, kunskap eller samtycke. Även om vi skulle lära oss om sådan tillgång kanske vi inte kan berätta för dig på grund av nationella säkerhetslagar. Vänligen ta hänsyn till denna risk innan du skickar information till oss eller någon annan webbplatsägare.

Även om vi inte avslöjar individuellt identifierbar information, kan vi avslöja sammanlagd information om vår webbplats besökare till annonsörer eller andra tredje parter för marknadsföring och marknadsföringsändamål.

Ibland kan vi använda tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla tjänster på vår webbplats. Om en leverantör vill samla in information om dig kommer du att meddelas. Du kommer dock aldrig att behöva lämna information till en tredjepartsleverantör. Vi begränsar hur tredjepartsleverantörer kan använda din information. De får inte sälja eller ge din information till andra.

Om vi säljer vår webbplats kan vi överföra din information till köparen av sajten. Efter avslutad sådan överföring kommer vi inte längre att inneha eller kontrollera de uppgifter som mottagits av köparen.

INTE SPÅRA, INTRESSERBASERAD REKLAM, RE-MARKETING OCH DYNAMISK ANNONSVISNIG

DO-NOT-TRACK

Vi försöker hedra alla Do-Not-Track-signaler du skickar via din webbläsare när du besöker vår webbplats. Läs dock följande viktig information om “Intresse-baserad reklam”, “Re-marketing” och “Dynamisk annonsvisning” så att du förstår vilken typ av spårning som kan göras av tredjepartsleverantörer när du besöker vår webbplats och hur du kan välja bort sådan spårning.

INTRESSEBASERAD REKLAM

När du besöker vår webbplats kan du se annonser som publiceras på webbplatsen av Google eller andra företag. Dessa reklamföretag kan samla in information om dig när du besöker denna webbplats och andra webbplatser. De kan använda denna information för att visa annonser på denna webbplats och på andra platser på Internet om produkter och tjänster du kanske gillar.

Denna webbplats samlar inte in informationen eller kontrollerar innehållet i annonserna som du kommer att se. Du kanske kan välja bort sådan reklam. Om du vill veta mer om Googles sekretesspolicy och dess DoubleClick DART-cookie som används för att generera intressebaserad reklam, gå till http://www.google.com/privacy/ads/.

SKYDDA MINA VAL

Om du använder Internet Explorer-, Mozilla Firefox- eller Google Chrome-webbläsare kanske du vill installera webbläsartilläggarna “Skydda mina val” som är utformade för att hjälpa dig att behålla dina opt-out-inställningar. För mer information, gå till http://www.aboutads.info/PMC.

RE-MARKETING

Denna webbplats kan använda en remarketingtagg för att annonsera online. Detta innebär att Google och andra tredjepartsleverantörer kan visa våra annonser till dig på webbplatser över hela Internet. Dessa tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan använda cookies för att visa annonser till dig baserat på dina tidigare besök på vår webbplats.

Om du vill välja bort Googles användning av kakor kan du besöka företagets annonsinställningshanterare på https://www.google.com/ads/preferences/.

Alternativt kan du välja bort användning av kakor från tredjepartsleverantörer genom att gå till Network Advertising Initiative: s opt-out-sida som finns på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

DYNAMISK ANNONSVISNING

Vår webbplats kan använda Googles funktion för dynamisk annonsvisning. För att välja bort intressebaserade annonser från Google följer du Googles bortvisningsinstruktioner på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv.

DOUBLE-CLICK REMARKETING PIXELS

Vår webbplats kan använda DoubleClicks ommarknadsföringspixlar. Om du vill välja bort DoubleClicks användande av kakor kan du besöka DoubleClick bortvecklingssidan på https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout.

Alternativt kan du välja bort användning av kakor från tredjepartsleverantörer genom att gå till Network Advertising Initiative: s opt-out-sida på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Din användning av denna webbplats utan att välja bort betyder att du förstår och samtycker till datainsamling för att ge dig intressebaserad reklam.

ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

Din åtkomst till delar av vår webbplats kan skyddas av ett användarnamn och ett lösenord. Ge inte ditt lösenord till någon. Om du går in i ett avsnitt på vår webbplats som kräver ett lösenord, bör du logga ut när du lämnar. Som en säkerhetsåtgärd bör du också stänga ur webbläsaren helt och öppna den igen innan du tittar på andra delar av Internet.

DIN ANVÄNDNING AV INFOMRATION OCH OÖNSKAD KOMMERSIELL E-POST

Om du får personlig identifierbar information om en annan webbplatsanvändare får du inte lämna ut denna information till någon annan utan samtycke från användaren och vårt samtycke också.

Vi hatar skräppost (spam). Information som du skaffar från vår webbplats om oss eller andra webbplatsanvändare kan inte användas av dig eller andra för att skicka oönskad kommersiell e-post eller för att skicka oönskad kommersiell kommunikation via vår webbplats eller andra kommunikationssystem.

DIN FRIVILLIGA AVSLÖJANDE AV INFORMATION TILL TREDJE PART SOM INTE ÄR VÅRA LEVERANTÖRER

Du kan välja att ge personlig information till webbplatsbesökare eller andra tredje parter som inte är våra leverantörer. Var försiktig när du gör det. Dessa tredje parts sekretesspolicyer och tullar avgör vad som görs med din information.

AUTORESPONDERS

Vi kan använda autosvar för att kommunicera med dig via e-post. För att skydda din integritet använder vi ett verifierat opt-in-system för sådan kommunikation och du kan alltid välja bort denna kommunikation med hjälp av länkarna i varje autosvarmeddelande. Om du har svårigheter att välja bort kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till office@businessconcept.se, eller skicka e-post till adressen nedan.

POLICYÄNDRINGAR

Villkoren för denna policy kan ändras från tid till annan. Om sådana ändringar görs kommer vi att meddela dig genom ett meddelande som publiceras på vår webbplats hemsida om de ändringar som har gjorts. Om du inte håller med om ändringarna som gjorts, vänligen kontakta oss (via e-post, med hjälp av ett kontaktformulär för webbplatsen eller skriftligen via e-post), och alla ändringar som gjorts i denna policy kommer inte att gälla information vi har samlat in från dig innan gör ändringarna.

Om du är orolig över ämnet som täcks av denna webbplats sekretesspolicy bör du läsa det varje gång innan du använder vår webbplats.